Inkubator przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości – podmiot, którego celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

CharakterystykaEdytuj

Inkubator może mieć różną formę prawną. W zależności od grupy docelowej wyróżnia się różne rodzaje inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana m.in. do:

 • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorców opracowujących nowe technologie (inkubatory technologiczne)
 • studentów i doktorantów (uczelniane inkubatory przedsiębiorczości),
 • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Inkubatory oferują przedsiębiorcom powierzchnię (najczęściej biurową) i różnego rodzaju usługi (najczęściej prawne i księgowe)[1].

Akademickie inkubatory przedsiębiorczościEdytuj

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są tworzone przez uczelnie wyższe zgodnie z art. 148 z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[2]. Są tworzone się w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i studentów (przedsiębiorczości akademickiej).

Akademickie inkubatory przedsiębiorczości dzieli się także na te, które zajmują się preinkubacją (wsparciem osób przed założeniem działalności gospodarczej – bez rejestracji działalności gospodarczej w urzędach można działać jako pion inkubatora, korzystając z jego osobowości prawnej) oraz świadczące pomoc na zasadach inkubacji (wsparcie od momentu rejestracji działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.).

Inkubatory przedsiębiorczości społecznejEdytuj

Są tworzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie:

 • podmiotom ekonomii społecznej,
 • instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej,
 • osobom zainteresowanych założeniem lub działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Adrian Grycuk. Wybrane narzędzia wspierania startupów w Polsce. „Studia BAS”. 2(58), s. 161–162, 2019. 
 2. Art. 148 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

BibliografiaEdytuj

 • Małgorzata Konieczny i in.: Kompendium przedsiębiorczości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 169, ​ISBN 978-83-926955-0-9​.
 • Dobre praktyki ośrodków Krajowego Systemu Usług w prowadzeniu projektów, Grzegorz Cieśla, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008, s. 101–110, ISBN 978-83-60009-50-5, OCLC 297647243.