Institute for Scientific Information

komercyjna instytucja naukowa

Institute of Scientific Information (ISI) pot. Instytut Filadelfijski – komercyjna instytucja naukowa, założona w 1956 r. w Filadelfii (USA) przez Eugene'a Garfielda(inne języki)[1] w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania różnego rodzaju naukowych baz danych, tworzonych na podstawie ogólnodostępnych danych, takich jak czasopisma naukowe, książki, patenty i wydawnictwa konferencyjne.

Pierwotna nazwa instytutu brzmiała Documation[1]. W 1992 r. Garfield sprzedał instytut wydawnictwu The Thomson Corporation[1][2] (później przekształconemu w Thomson Reuters Corporation). W 2016 gałąź Thomsona Reutersa o nazwie Thomson Reuters Intellectual Property and Science, m.in. kontynuująca działalność ISI, została zakupiona przez firmę Clarivate Analytics(inne języki)[3]. W 2018 r. Clarivate reaktywowała Institute of Scientific Information, jako jeden ze swoich działów[4].

ISI publikował m.in.:

  • Citation Index – czyli indeks cytowań poszczególnych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych. Dostępne są: Science Citation Index Expanded (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Pełna baza SCI obejmuje obecnie publikacje od 1945 r.
  • Journal Citation Reports – czyli sumaryczny indeks liczby i dynamiki cytowań wszystkich artykułów w danym czasopiśmie – jest on podstawą do przyznawania poszczególnym czasopismom tzw. impact factor – która jest miarą prestiżu i siły oddziaływania danego czasopisma.
  • Current Contents – czyli zbiory abstraktów czasopism z wybranych dziedzin nauki. Dostępne są Science Current Contents, Biomedicinal Current Contents, Arts & Humanites Current Contents, Social Sciences Current Contents, a także ich podzbiory ze ściśle określonych dziedzin.

Pierwotnie informacje te wydawane były w formie papierowej, współcześnie dostęp do nich możliwy jest za pomocą portali internetowych Web of Science, Journal Citation Reports (tzw. lista filadelfijska) i in.[4]

Od 2010 r. bazy danych Clarivate dostępne są w Polsce w uczelniach i instytutach badawczych w ramach licencji krajowej za pośrednictwem ICM[5].

Przypisy edytuj

  1. a b c Paul Wouters, Eugene Garfield (1925–2017), „Nature”, 543 (7646), 2017, s. 492, DOI10.1038/543492a [dostęp 2023-08-18] (ang.).
  2. Home » Publications » Computer magazines » Online » July 1992 » Save Export Print Cite Thomson Corporation acquired ISI. (Institute for Scientific Information) (Brief Article), HighBeam Research, 1 lipca 1992 [zarchiwizowane 2016-05-03] (ang.).
  3. Acquisition of the Thomson Reuters Intellectual Property and Science Business by Onex and Baring Asia Completed. Independent business becomes Clarivate Analytics, Thomson Reuters, 3 października 2016 [zarchiwizowane 2016-12-05] (ang.).
  4. a b Back to the Future: Institute for Scientific Information Re-established Within Clarivate Analytics [online], Clarivate, 7 lutego 2018 [dostęp 2023-08-18] (ang.).
  5. Web of Science (licencja krajowa), [w:] Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2023 [online], Wirtualna Biblioteka Nauki ICM [dostęp 2023-08-18].