Instrukcja prosta

Instrukcja prostainstrukcja zdefiniowana w składni określonego języka programowania, wykonująca pojedynczą akcję.

RodzajeEdytuj

Do najczęściej spotykanych instrukcji prostych zalicza się:

CharakterystykaEdytuj

Instrukcje proste, w odróżnieniu od instrukcji strukturalnych, charakteryzują się tym, że stanowią zlecenie wykonania pojedynczej akcji i nie zawierają innych instrukcji jako swoich składowych. Instrukcja prosta jest zapisana w kodzie źródłowym, w ciągu instrukcji (prostych lub strukturalnych) i oddzielona od nich separatorem bądź terminatorem instrukcji.

W niektórych językach, do instrukcji prostych zalicza się także deklarację jako instrukcję bierną, nie wykonującą akcji lecz tworzącej określone obiekty programu (np. zmienne, ingresje itp.). Tak jest np. w języku PL/I.

Niejednoznaczność klasyfikacjiEdytuj

Pewne specyficzne instrukcje są różnie klasyfikowane przez literaturę przedmiotu. Przykładem są instrukcje ukierunkowane na programowanie hybrydowe. Np. w Turbo Pascalu instrukcja inline umożliwiająca wprowadzenie fragmentu kodu w języku maszynowym, mimo że składa się z ciągu instrukcji (maszynowych) jest zaliczana do instrukcji prostych, natomiast instrukcja asm … end, która de facto może składać się z tych samych poleceń ale zapisanych za pomocą mnemoników asemblera, zaliczana jest do instrukcji strukturalnej – grupującej.

BibliografiaEdytuj

Zobacz teżEdytuj