Separator instrukcji

Separator instrukcji, to element składni w określonym języku programowania, rozdzielający w kodzie źródłowym dwie kolejne, następujące po sobie instrukcje.

Rola separatora instrukcjiEdytuj

Separator instrukcji w kodzie źródłowym pełni więc rolę ogranicznika rozdzielając w tekście dwie kolejne jednostki – zdania języka programowania. Użycie takiego elementu jest niezbędne, w celu umożliwienia podziału tekstu kodu źródłowego na konkretne, ustalone w składni danego języka, części – zdania, mające określone znaczenie (interpretację) w danym języku. Obrazowo, w uproszczeniu, można więc separator instrukcji porównać do znaku interpunkcyjnego, przecinka, w języku naturalnym.

Oprócz swej podstawowej funkcji, separator instrukcji może pełnić równocześnie rolę separatora jednostek leksykalnych lub ogranicznika bloków.

Separator a terminatorEdytuj

W językach programowania, w zależności od przyjętej konwencji, stosuje się oprócz separatorów, także terminatory instrukcji. Te ostatnie, w odróżnieniu od separatorów, muszą kończyć każdą instrukcję, także ostatnią instrukcję w ciągu instrukcji zawartych w danym bloku. Różnicę pomiędzy separatorem a terminatorem obrazuje poniższy przykład:

Język Pascal – separator instrukcji[1] Język C – terminator instrukcji[2]
begin
 if a<0 then
  write('ujemna')
 else
  write('nieujemna');
 a:=0
end
{
 if (a<0)
  printf("ujemna");
 else
  printf("nieujemna");
 a=0;
}

W powyższym porównaniu widać separator (język Pascal) i terminator (język C), w tym konkretnym przypadku zapisywany jest za pomocą tego samego symbolu: średnik ";". W przypadku separatora nie ma konieczności stosowania go po instrukcji przed słowem else oraz przed słowem end, po ostatniej instrukcji ciągu instrukcji bloku begin … end. Natomiast w języku C, w którym stosuje się terminator instrukcji wymagane jest użycie terminatora także po instrukcji przed słowem else i przed ogranicznikiem kończącym blok "}". Należy pokreślić, że użycie separatora po instrukcji wywołania procedury write, przed frazą else instrukcji warunkowej, zostałoby zasygnalizowane jako błąd. Użycie takiego separatora przed słowem end w zasadzie nie spowodowałoby wykazania błędu i może być traktowane jako wstawienie instrukcji pustej.

Separatory w językach programowaniaEdytuj

język programowania separatory przykłady
Pascal[1] ; {średnik}
begin
 a:=0;
 b:=1
end;
c:=2;
Snobol
 • nowa linia
 • ; (średnik)
Visual Basic
A=0
B=1 : C=2

PrzypisyEdytuj

 1. a b Andrzej Marciniak: Borland Pascal 7.0. Poznań: Nakom, 1994, seria: Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów. ISBN 83-85060-53-7. ISSN 0867-6011. (pol.)
 2. Jan Bielecki: Od C do C++, programowanie obiektowe w języku C. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990. ISBN 83-204-1332-X. (pol.)

BibliografiaEdytuj

 1. Michael Marcotty, Henry Ledgord, W kręgu języków programowania, tłumaczenie: Krystyna Jerzykiewicz, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980, Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania, ​ISBN 83-204-1342-7
 2. John E. Nicholls, Struktura języków programowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1980, Seria: Informatyka, ​ISBN 83-204-0246-8

Zobacz teżEdytuj