Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - samorządowa instytucja kultury Województwa Małopolskiego[1], powołana 1 stycznia 2009 roku, której celem jest zachowanie, promowanie oraz twórcze rozwijanie duchowego i naukowego dziedzictwa papieża Jana Pawła II, w szczególności dotyczącego dialogu między religiami i kulturami[2]. Organizatorami Instytutu są: Województwo małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Logotyp Instytutu
Tablica przed wejściem do Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Działalność Instytutu edytuj

Instytut realizuje duże projekty edukacyjne, kulturalne i naukowe: „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, „Małopolskie Dni Jana Pawła II”, „Dziedziniec pogan”, „Akademia Rodzinna” i „Oblicza Dialogu”[3]. Jest organizatorem koncertów, imprez masowych, produkcji i projekcji filmowych i telewizyjnych („Kuchnia Papieska”). Prowadzi programy dla dzieci i młodzieży: warsztaty edukacyjne, lekcje tematyczne, olimpiady, gry miejskie i konkursy. Aranżuje duże wystawy plenerowe, eksponowane w przestrzeni miejskiej Krakowa i województwa małopolskiego.

Instytucja prowadzi także samodzielną działalność wydawniczą. Posiada bibliotekę, której bogate zasoby udostępniane są wielu czytelnikom (np. Mobilna Biblioteka Instytutu). Redaguje portal społeczno-informacyjny franciszkanska3.pl[4], platformę multimedialną santojp2.pl[5] oraz oferuje wirtualne wycieczki po miejscach w Małopolsce związanych z Jane Pawłem II, a przy Instytucie działa „Scena Papieska” adresowana do miłośników teatru.

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II Instytut Dialogu Międzykulturowego zorganizował 26 kwietnia 2014 koncert-misterium „Kolory Miłosierdzia”[6], który oglądało na żywo i w telewizji TVP1 2,7 mln widzów. Równocześnie multimedialny pokaz z wykorzystaniem mappingu 3D w dniach 26 i 27 kwietnia 2014 pozwolił publiczności zgromadzonej przez Pałacem Arcybiskupów Krakowskich jeszcze raz przeżyć spotkania z Janem Pawłem II w oknie przy ul. Franciszkańskiej 3[7].

W 2016 roku, z inicjatywy Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Sejmik Województwa Małopolskiego ustanowił Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor[8]. Co dwa lata laureatem nagrody za zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze kulturowym, społecznym i międzyreligijnym zostanie osoba, której całokształt dokonań i osiągnięcia mają szczególne znaczenie dla Małopolski[9]. Pierwszą laureatką tej prestiżowej nagrody została pochodząca z Ugandy siostra Rosemary Nyirumbe[10]. Kontynuacją Nagrody Veritatis Splendor są międzynarodowe Targi Dobroczynności, podczas których Kraków zamienia się w światową stolicę miłosierdzia i dobroczynności[11].

W ramach „Akademii Rodzinnej” działającej w Instytucie został powołany Chór Rodzinny im. Jana Pawła II pod dyrekcją Magdy Steczkowskiej[12]. Od początku swojego istnienia Chór uświetnia swoimi występami prestiżowe wydarzenia na terenie małopolski i całego kraju.

Cele statutowe edytuj

 • gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie pamiątek po osobie Karola Wojtyły oraz materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów rękopiśmiennych związanych z życiem i działalnością papieża Jana Pawła II;
 • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dzieł sztuki inspirowanych osobą papieża Jana Pawła II;
 • inicjowanie i organizowanie prac naukowo-badawczych, seminariów, konferencji i warsztatów oraz stypendiów związanych z nauką papieża Jana Pawła II;
 • organizowanie wystaw, imprez i przedsięwzięć kulturalnych popularyzujących dzieło papieża Jana Pawła II;
 • prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej dzieło papieża Jana Pawła II;
 • prowadzenie specjalistycznej biblioteki i księgarni, gromadzącej publikacje związane z życiem i nauką papieża Jana Pawła II;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej w duchu nauki papieża Jana Pawła II;
 • stwarzanie warunków organizacyjnych i lokalowych do upamiętnienia i twórczego wykorzystania dzieła pontyfikatu papieża Jana Pawła II, szczególnie podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania dawnych zakładów „Solvay” w Krakowie;
 • inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, rozwijanie i programowanie twórczości artystycznej;
 • promowanie aktywnego udziału w życiu społecznym zgodnie z ideami, które głosił papież Jan Paweł II;
 • współpracę z mediami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą na rzecz pogłębiania wiedzy o dziele pontyfikatu papieża Jana Pawła II[13].

Dyrekcja edytuj

Dyrektor Instytutu: Agata Szuta (od 2011)[14]

Rada założycieli edytuj

Organem sprawującym ogólny nadzór nad działalnością Instytutu jest Rada Założycieli złożona z przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”[15].

Rada programowa edytuj

Bogusław Kośmider, Jacek Krupa, Jarosław Kupczak, Marek Lasota, Marta Nowak, Robert Pietrzyk, Paweł Ptasznik, Robert Tyrała, Marta Witkowicz. Rada Programowa powołana została 28 lutego 2014 r. na trzyletnią kadencję.

Linki zewnętrzne edytuj

Przypisy edytuj

 1. Jednostki kultury. [dostęp 2015-02-14]. (pol.).
 2. Instytut Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II - o nas. [dostęp 2015-02-14]. (pol.).
 3. E. Sierosławska: Projekty Instytutu. [dostęp 2015-02-14]. (pol.).
 4. Portal franciszkanska3.pl. Fra3. [dostęp 2015-02-15]. (pol.).
 5. SantoJP2. [dostęp 2015-02-15]. (pol.).
 6. Kolory Miłosierdzia. TVP VOD. [dostęp 2015-02-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-22)]. (pol.).
 7. Papież znowu w oknie na Franciszkańskiej [online], Naszemiasto.pl, 27 kwietnia 2014 [dostęp 2015-02-14] [zarchiwizowane z adresu 2015-02-14] (pol.).
 8. IDMJP2, Veritatis Splendor - Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II [online], idmjp2.pl [dostęp 2018-02-05] (pol.).
 9. Województwo Małopolskie ustanowiło międzynarodową nagrodę Veritatis Splendor [online] [dostęp 2018-02-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-10] (pol.).
 10. Katarzyna Twardosz, Siostra Rosemary Nyirumbe pierwszą laureatką nagrody Veritatis Splendor [online] [dostęp 2018-02-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-10] (pol.).
 11. Katarzyna Twardosz, Targi Dobroczynności Veritatis Splendor [online] [dostęp 2018-02-05] [zarchiwizowane z adresu 2017-09-10] (pol.).
 12. IDMJP2, Chór Rodzinny Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie - Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II [online], idmjp2.pl [dostęp 2018-02-05] (pol.).
 13. Statut. [dostęp 2015-02-14]. (pol.).
 14. Nowy dyrektor Instytutu [online], Onet, 1 lipca 2011 [dostęp 2015-02-14] [zarchiwizowane z adresu 2015-05-11] (pol.).
 15. Rada założycieli. [dostęp 2015-02-15]. (pol.).