Integryzm (z łaciny integer – nietknięty, cały) – zachowawczy nurt niechętny postanowieniom Soboru Watykańskiego II.

Integryzm oznacza postawę przeciwną osłabianiu tzw. tradycji katolickiej (depositum fidei) oraz dostosowywaniu prawd wiary i (propagowanego przez modernistów) sposobu ich nauczania dostosowanego do okoliczności wynikłych z laicyzacji świata współczesnego dokonanej w wyniku przyjęcia zasady rozdziału państwa od Kościoła. Termin oznacza też działania i poglądy tych środowisk katolickich, które bronią postaw tradycjonalistycznych, w szczególności wyrażonych w naukach papieży: bł. Piusa IX i św. Piusa X.

Linki zewnętrzneEdytuj

BibliografiaEdytuj

M. Karas, Integryzm Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, Kraków 2008.