Interferometr Fabry’ego-Perota

Interferometr Fabry’ego - Perota

Interferometr Fabry’ego-Perota jest zbudowany z dwóch równoległych półprzepuszczalnych płaskich zwierciadeł P1 i P2 (płytek szklanych płaskorównoległych, lekko klinowatych, jednostronnie napylanych srebrem). Płytki ustawione są równolegle, powierzchniami zwierciadlanymi do siebie. Spójne, monochromatyczne światło ze źródła S ulega wielokrotnemu odbiciu od zwierciadlanych powierzchni i interferuje ze sobą. Prążki interferencyjne możemy obserwować na ekranie O. Przyrząd został opracowany przez fizyków francuskich Charlesa Fabry’ego i Alfreda Pérota i nazwany ich nazwiskami.

Interferometr Fabry’ego-Pérota należy do grupy interferometrów wielowiązkowych. Filtr dichroiczny jest jedną z realizacji interferometru Fabry’ego-Pérota, a dokładniej jest to ściśle upakowana sekwencja kolejno ułożonych interferometrów Fabry’ego–Pérota.