Otwórz menu główne

Internationale lettristeawangardowe ugrupowanie powstałe w 1952 r. w Brukseli. W skład Internationale lettriste weszli artyści odrzucający idee letryzmu Isidore'a Isou (Isou Isou). W skład Il weszli letrystyczni dysydenci: Jean-Louis Brau, Guy-Ernest Debord, Serge Berna, Gil J Wolman. Ugrupowanie zrzeszało członków ruchu Internationale lettriste, byłych letrystów i Ultra-Letrystów. Początkowo inspiracją dla wszystkich tych ugrupowań były idee surrealizmu i dadaizmu. Ruch letrystów zrzeszał młodych artystów, którzy poprzez sztukę komentowali ówczesne wydarzenia. Ich środkami przekazu były m.in.: poezja, graffiti, film. Tworzyli także, dość absurdalne, koncepcje przemian urbanistycznych w Paryżu, z których później zrodził się nurt zwany urbanistyką unitarną.

Letryści wydawali czasopismo pt. PotlatchBiuletyn Informacyjny Francuskiej Sekcji Międzynarodówki Letrystycznej, którego redaktorem naczelnym został J. Fillon.
Z tego ruchu wywodziła się grupa sytuacjonistów.