Interpolacja liniowa

Interpolacja liniowa

Interpolacja liniowa – szczególny przypadek aproksymacji za pomocą funkcji liniowej.

Jeśli określa wartość z przedziału i tablicę wartości danej funkcji oraz odstęp pomiędzy argumentami, wówczas liniową interpolację wartości funkcji otrzymuje się jako:

Zobacz teżEdytuj