Interpolacja liniowa

Interpolacja liniowa – metoda przybliżenia dowolnej funkcji ciągłej w przedziale której wartości są dane tylko w dwóch punktach za pomocą funkcji liniowej.

Interpolacja liniowa

Liniowa funkcja interpolująca w przedziale ma postać

Interpolację liniową stosuje się powszechnie przy korzystaniu z tablic wartości funkcji, w celu obliczenia ich wartości pośrednich.

Zobacz teżEdytuj