Irena Paleolog (córka Demetriusza)

Irena Paleolog (XIV w.) – cesarzowa bizantyńska, żona Mateusza Kantakuzena, cesarza bizantyjskiego 1353-1357, despoty Morei 1380-1383.

ŻyciorysEdytuj

Była córką Demetriusza Paleologa, najmłodszego z synów Andronika II i jego żony Teodory Komneny. Jej ślub z Mateuszem Kantakuzenem odbył się pod koniec 1340 lub na początku 1341 roku w Tesalonice. Z małżeństwa tego przyszło na świat pięcioro dzieci:

  • Jan (ok. 1342- po 1380) - w 1356 roku despota, od 1361 roku na Peloponezie
  • Demetriusz ( 1343/1344-1383/1384) - w 1356 roku sebastokrator, od 1361 roku na Peloponezie, w 1383 podniósł bunt przeciw Teodorowi Paleologowi.
  • Teodora (zm. w 1360 lub później) - prawdopodobnie mniszka w klasztorze św. Marty.
  • Helena (zm. po 1394) - po 1361 roku wyszła za Luisa Fadrique. W latach 1382-1394 regentka Salony w imieniu małoletniej córki. Zginęła po zdobyciu Salony przez Turków.
  • Maria - przed 1365 rokiem wyszła za Jana Laskarysa Kalopherosa

BibliografiaEdytuj

  • Donald M. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca. 1100-1460: a Genealogical and Prosopographical Study, Washington: Dumbarton Oaks 1968, s. 121, 156-164.