Iwan Aleksandrowicz

Iwan Aleksandrowicz (zm. 1359) – książę smoleński.

Tron objął po swoim ojcu, Aleksandrze Glebowiczu w 1313. O tron współzawodniczył z bratem stryjecznym Dymitrem Briańskim – synem starszego z synów Gleba (Świętosława albo Romana). Oblężenie Smoleńska, prowadzone przez Dymitra w 1334 przy pomocy Tatarów, zakończyło się porozumieniem.

W 1313 roku Iwan zaprzestał płacenia danin Ordzie, a około 1339 roku zawarł sojusz z Gedyminem i uznał się jego lennikiem. W 1340 chan Ozbeg wysłał na niego silny oddział konny, do którego mieli przyłączyć swoje siły prawie wszyscy kniaziowie Rusi północnej na czele z księciem moskiewskim Iwanem Kalitą. Tatarzy jednak odeszli bez szkody dla Smoleńska. Możliwe, że Iwan dogadał się z ich dowódcą Towłubią.

W artykule użyto materiałów z Encyklopedii Brockhausa i Efrona (1890–1907).