Józef Andrzej Mikorski

podkomorzy gostyński; poseł

Józef Andrzej Mikorski herbu Ostoja (zm. 27 lipca 1793 roku[1]) – kasztelan rawski od 1791, starosta gostyniński w latach 1779-1789, podkomorzy gostyniński od 1774 roku, cześnik gostyniński, pisarz Komisji Skarbowej Koronnej od 1764 roku, starosta gąbiński w 1789 roku[1].

Józef Andrzej Mikorski
Herb
herb Ostoja
Rodzina

Mikorscy herbu Ostoja

Data śmierci

27 lipca 1793

Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

ŻyciorysEdytuj

Był marszałkiem ziemi gostynińskiej w konfederacji Czartoryskich w 1764 roku[2]. Był konsyliarzem konfederacji generalnej 1764 roku[3]. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego w 1776 roku i poseł na sejm 1776 roku z ziemi gostynińskiej[4]. Poseł na sejm 1778 roku z ziemi gostyńskiej[5]. Był członkiem Komisji Dobrego Porządku w 1780 roku[6]. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego[7]. Był jednym z założycieli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

W 1792 roku odznaczony Orderem Orła Białego, od 1779 roku kawaler Orderu Świętego Stanisława.

Jego synem był Jan Chryzostom (1776-1849).

PrzypisyEdytuj

  1. a b Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 320.
  2. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 141.
  3. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
  4. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 529.
  5. Witold Filipczak, Sejm 1778 roku, Warszawa 2000, s. 348.
  6. Ordynacya Miasta J.K.Mci Bielska W Woiewodztwie Podlaskim Leżącego W Possesyi Uprzywileiowaney Jaśnie Oświeconey Z Xiąząt Poniatowskich Branickiey Kasztelanowy Krakowskiey, Hetmanowy Wielkiey Koronney Będącego Na Kommissyi Boni Ordinis Z Reskryptu Nayiaśnieyszego Krola [...] Stanisława Augusta [...] Przez Kommissarzow Tymże Reskryptem Wyznaczonych Roku 1779. Odprawuiącey Się, Po Rozeznaniu Licznych Okoliczności I Kategoryi Udziałana Z Aktu Kommissyi Teyże Wyięta, Warszawa 1780, s. 62.
  7. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 311.

BibliografiaEdytuj

  • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008, 2008
  • Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 11, s. 56