Józef Andrzej Mikorski

Józef Andrzej Mikorski herbu Ostoja (zm. 27 lipca 1793 roku[1]) – kasztelan rawski od 1791, starosta gostyniński w latach 1779-1789, podkomorzy gostyniński od 1774 roku, cześnik gostyniński, pisarz Komisji Skarbowej Koronnej od 1764 roku, starosta gąbiński w 1789 roku[2].

Józef Andrzej Mikorski
Herb
herb Ostoja
Rodzina Mikorscy herbu Ostoja
Data śmierci 27 lipca 1793
Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Był marszałkiem ziemi gostyńskiej w konfederacji Czartoryskich w 1764 roku[3]. Był konsyliarzem konfederacji generalnej 1764 roku[4]. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego w 1776 roku i poseł na sejm 1776 roku z ziemi gostyńskiej[5]. Był członkiem Komisji Dobrego Porządku w 1780 roku[6]. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego[7]. Był jednym z założycieli Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

W 1792 roku odznaczony Orderem Orła Białego, od 1779 roku kawaler Orderu Świętego Stanisława.

PrzypisyEdytuj

  1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 320.
  2. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 320.
  3. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 141.
  4. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
  5. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 529.
  6. Ordynacya Miasta J.K.Mci Bielska W Woiewodztwie Podlaskim Leżącego W Possesyi Uprzywileiowaney Jaśnie Oświeconey Z Xiąząt Poniatowskich Branickiey Kasztelanowy Krakowskiey, Hetmanowy Wielkiey Koronney Będącego Na Kommissyi Boni Ordinis Z Reskryptu Nayiaśnieyszego Krola [...] Stanisława Augusta [...] Przez Kommissarzow Tymże Reskryptem Wyznaczonych Roku 1779. Odprawuiącey Się, Po Rozeznaniu Licznych Okoliczności I Kategoryi Udziałana Z Aktu Kommissyi Teyże Wyięta, Warszawa 1780, s. 62.
  7. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 311.

BibliografiaEdytuj

  • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008, 2008
  • Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 11, s. 56