Otwórz menu główne

Józef Lelito ps. Starowolski, Szymon (ur. 8 czerwca 1915, zm. 18 marca 1978) – polski duchowny rzymskokatolicki, kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej, komendant powiatowy NOW w Skawinie, współpracownik placówki Południe Wydziału Krajowego emigracyjnej Rady Politycznej, wikary w parafii w Rabce-Zdroju.

27 stycznia 1953 roku skazany w procesie księży kurii krakowskiej na karę śmierci. Rada Państwa 18 sierpnia 1953 roku zamieniła wyrok na karę dożywotniego więzienia. 11 marca 1959 roku Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego uchyliło wyrok z 1953 roku. Sprawę skierowano do ponownego rozpatrzenia przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Na wniosek prokuratora generalnego PRL Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 16 grudnia 1963 roku umorzyła na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 roku postępowanie karne wobec ks. Lelity. 10 lutego 1992 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego stwierdził nieważność orzeczeń w procesie księży Kurii Krakowskiej w 1953 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Filip Musiał, Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945–1989, Kraków 2010, s. 107, 123, 131.