Józef Maroszek (historyk)

polski historyk

Józef Maroszek (ur. 18 października 1950 w Białymstoku) – polski historyk[1].

Józef Maroszek
Data i miejsce urodzenia

18 października 1950
Białystok

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia nowożytna, zabytkoznawstwo
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1981

Habilitacja

21 listopada 2000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet w Białymstoku

Życiorys edytuj

Jest bratankiem konstruktora broni i wieloletniego wykładowcy Politechniki Warszawskiej, także Józefa Maroszka[2].

W 1974 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w 1981 uzyskał tam stopień naukowy doktora. W 2000 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2002 jest profesorem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pracuje w Instytucie Historii i Nauk Politycznych[3]. Twórca białostockiej szkoły historycznej[4].

W 2015 roku został odznaczony za ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego[5].

Profesor Józef Maroszek przez wiele lat był wykładowcą Instytutu Historii Uniwersytetu Białymstoku (kierował Zakładem Historii Regionalnej) oraz prezesem Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

W swej pracy naukowej podejmował badania, m.in. nad:

 • nowożytnymi dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego i Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza na linii rzek Biebrza i Brzozówka,
 • ochroną dziedzictwa kulturowego Litwy i Korony,
 • losami Polaków na  Kresach północno-wschodnich w XX w.

Publikacje Józefa Maroszka, szczególnie te z dziedziny historii regionalnej (od Drohiczyna, Białowieży poprzez Jałówkę, Supraśl, Świętą Wodę, Korycin, Knyszyn, Trzcianne, Goniądz po Bobrę Wielką, Pawłowicze, Łosośnę Małą, Tołoczki Wielkie i jeszcze dalej na Wschód – na szlak mickiewiczowski – oraz po Raków, Rudawę i Iwieniec) – poświęcone są tematyce przybliżającej dzieje okolicznych ziem[6].

Jego zainteresowania naukowe ewoluowały od historii gospodarczo-społecznej do badań nad dziejami osadnictwa oraz przemian gospodarczych i kulturowych na terenie Podla­sia. Większość prac, które wyszły spod pióra Józefa Maroszka kon­centruje się na problematyce historii dawnego pogranicza Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od wczesnego średnio­wiecza po wiek XX.[7]

W 2020 roku Profesorowi Józefowi Maroszkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Ewy Rogalewskiej - zostały ofiarowane prace pt. "Historia, tradycja, pamięć" (Prace Białostockiego Towarzystwa Naukowego , ISSN 0067-6470 ; nr 54)[8].

Wybrane publikacje edytuj

 • Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., Warszawa 1976
 • Katalog parków i ogrodów zabytkowych woj. białostockiego, t. I-XII, Białystok 1988
 • Targowiska wiejskie w Koronie Polskiej w XVII i XVIII w., Białystok 1990
 • Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów, Białystok 1994
 • Klasztory Podlasia – źródła kultury i świadomości narodowej, Białystok 1995
 • Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia, Białystok 1996
 • Księga wizyty dziekańskiej dekanatu podlaskiego, Białystok 1996
 • Akta albo sprawy Knyszyna 1553-1580 (wstęp i opracowanie J. Maroszek), Białystok 1999
 • Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta – z dziejów realizacji myśli monarszej między Niemnem a Narwią, Białystok 1999

Przypisy edytuj

 1. Leonard Drożdżewicz, Józef Maroszek – badacz dziejów wschodnich, „Znad Wilii”, nr 3 (83), 2020, s. 120-123.
 2. Józef Maroszek: Wspomnienie o profesorze Politechniki Warszawskiej inż. Józefie Maroszku (1904–1985), konstruktorze karabinów samopowtarzalnych wz. 32, wz. 38 „M” i przeciwpancernego „UR” wz. 35. W: Społeczeństwo, wojsko, polityka: studia i szkice ofiarowane profesorowi Adamowi Czesławowi Dobrońskiemu w okazji 70 urodzin. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Tomasz Wesołowski (red. nauk.), Juliusz Łukasiewicz (rec.). Białystok: Wydawnictwo PRYMAT Mariusz Śliwowski, 2013, s. 313. PB 2014/25973. ISBN 978-83-7657-192-8. OCLC 876451312. (pol.).
 3. Instytut Historii i Nauk Politycznych • Katedry i Zakłady. Instytut Historii i Nauk Politycznych UWB. [dostęp 2019-07-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-03-20)].
 4. Leonard Drożdżewicz, Dziedzictwo historyczno-kulturowe powiatu sokólskiego, „Znad Wilii”, nr 2(86), 2021, s. 57.
 5. Uniwersytet w Białymstoku, Prof. Józef Maroszek odznaczony za ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, [online], 5 października 2015 [dostęp 2021-03-22].
 6. Leonard Drożdżewicz, Jubileusz Profesora Józefa Maroszka [online] [dostęp 2020-12-23] (pol.).
 7. Leonard Drożdżewicz, Benefis Profesora Józefa Maroszka, „Znad Wilii”, nr 4(88), 2021, s. 92.
 8. Historia, tradycja, pamięć : prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Maroszkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Ewy Rogalewskiej [online], NUKAT.

Linki zewnętrzne edytuj