Józef Stanisław Kurzeniecki

Józef Stanisław Kurzeniecki (Kurzeniewski) herbu Bogoria odmienna (ur. w 1681 roku – zm. 20 września 1781 roku) – marszałek piński w latach 1773–1781, chorąży piński w latach 1752–1773, sędzia grodzki piński w latach 1735–1752, podczaszy piński w latach 1731–1752.

Już w 1744 roku żonaty był z Heleną Plaskowską. Miał z nią synów: Franciszka Józefa, Michała, Ignacego, Wiktora oraz córki Annę i Teresę[1].

Poseł powiatu pińskiego na sejm konwokacyjny 1733 roku[2]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 27 kwietnia 1733 roku na tym sejmie[3]. Poseł na sejm 1752 roku z powiatu pińskiego[4].

Był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku z województwa brzeskolitewskiego, jako deputat podpisał jego pacta conventa[5].

Wielokrotny poseł na Sejm. 8 września 1774 roku został kawalerem Orderu Świętego Stanisława.

PrzypisyEdytuj

  1. Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952, s. 118.
  2. Kuryer Polski. 1733, nr 172, s. 351.
  3. Konfederacya generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na konwokacyi generalney Warszawskiej uchwalona [...] 27 (słow. [...] kwietnia [...] 1733, s. 50.
  4. Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 136.
  5. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 21.

BibliografiaEdytuj

  • Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 105.
  • Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952, s. 118.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 364.