Język burgundzki

Ten artykuł dotyczy wymarłego języka germańskiego. Zobacz też: bourguignon – język regionalny Francji.

Język burgundzki – wymarły język wschodniogermański używany przez Burgundów, przejściowo używany w dorzeczu dolnej Noteci i Odry od ujścia Nysy Łużyckiej. Po upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego Burgundowie wyemigrowali do południowo-wschodniej Galii w V wieku. Język ten wymarł najprawdopodobniej ok. 700 roku n.e. na skutek ekspansji łaciny i języka starofrancuskiego.

Język burgundzki
Obszar Galia
Liczba mówiących Język wymarły
Klasyfikacja genetyczna
Kody języka
Kod ISO 639-2 gem
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unikodu.