JAR (format pliku)

format pliku archiwum oparty na formacie zip

JAR (ang. Java Archive) – archiwum w formacie ZIP używane do strukturalizacji i kompresji plików klas języka Java oraz powiązanych z nimi metadanych. Archiwum to jest także wykorzystywane w OpenDocument.

Java Archive (JAR)
Ikona formatu
Rozszerzenia pliku

.jar

Typ MIME

application/java-archive[1][2]

Producent

Sun Microsystems[3]

Typ

archiwum plików, Kompresja danych

Budowa

edytuj

Archiwum JAR zawiera plik manifestu umieszczony w ścieżce META-INF/MANIFEST.MF wewnątrz siebie. Manifest informuje o sposobie użycia i przeznaczeniu archiwum, które to archiwum, o ile posiada wyszczególnioną klasę główną, może stanowić osobną aplikację.

Podpis

edytuj

Archiwa JAR mogą być podpisywane cyfrowo. Podpis zawarty jest w pliku manifestu wewnątrz archiwum. Środowisko uruchomieniowe podczas ładowania podpisanych plików JAR może sprawdzać klasy i odmówić wczytania tych, które nie pasują do podpisu. Zwiększa to wiarygodność kodu.

Narzędzia

edytuj

Podstawowym narzędziem do obsługi archiwów JAR jest program JAR dołączony do darmowego pakietu JDK firmy Sun Microsystems.

Przypisy

edytuj
  1. Roedy Green: jar : Java Glossary. Canadian Mind Products. [dostęp 2019-02-28]. (ang.).
  2. Roedy Green: MIME : Java Glossary. Canadian Mind Products. [dostęp 2019-02-28]. (ang.).
  3. JAR File Extension - What is it?. FILExt. [dostęp 2019-02-28]. (ang.).