Otwórz menu główne
János Thorma, Kobieta dająca jałmużnę

Jałmużna – datek dla biednych i potrzebujących.

W chrześcijaństwie jałmużna należy do uczynków miłosierdzia i zalecana jest szczególnie w takich okresach jak wielki post i adwent.

W islamie uznaje się jałmużnę za obowiązek każdego muzułmanina (jest to jeden z pięciu filarów islamu).

Wyraz „jałmużna” pochodzi z czeskiego almużna, to od niemieckiego Almosen, a to z kolei od późnołacińskiego *alimosina. Ten wyraz jest zniekształceniem (przez skojarzenie z rdzennie łacińskim alimonia - żywienie) wcześniejszego eleemosyna, który to wyraz sam w sobie pochodzi od greckiego ἐλεημοσύνη (eleemosyne) „litość”.