Jakub Bydłowski

Jakub Bydłowski herbu Topacz (ur. ok. 1600, zm. p. 1653) – podstarości halicki, podwojewodzi halicki, wojski halicki, sędzia grodzki halicki

Pochodził z rodziny osiadłej w I połowie XV wieku na Rusi Czerwonej, gdzie pełnił szereg urzędów grodzkich i ziemskich. 9 stycznia 1630 roku otrzymał nominację na wojskiego halickiego[1], podstarości halicki 1634[2], w 1638 był sędzią grodzkim halickim[3]. Ostatnio wzmiankowany w aktach sądowych 26 lutego 1642 roku.

Żonaty z N Dymidecką herbu Sas zostawił liczne potomstwo[4].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. Kazimierz Przyboś, 1987, s. 75, 316.
  • Adam Boniecki, Herbarz Polski, T. II, Warszawa 1899, s. 275.
  • Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, T. II, Lipsk 1839, s. 375.

PrzypisyEdytuj

  1. AGAD, Metryka Koronna 178, k. 4-5
  2. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, s. 316
  3. Adam Boniecki, Herbarz Polski, T. II, s. 275, 1899.
  4. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, T. II, s. 104, 1905.