Jakub Teodor Kuncewicz

Jakub Teodor Kuncewicz herbu Łabędź (zm. 27 sierpnia 1666 roku) – wojewoda brzesko-litewski od 1664, kasztelan żmudzki i miński od 1661, marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1640, 1648 roku[1], podkomorzy, chorąży i pisarz ziemski lidzki, starosta koniawski i dubicki[2].

Jakub Teodor Kuncewicz
Ilustracja
Herb
Łabędź
Dynastia Kuncewiczowie herbu Łabędź
Data urodzenia 1596
Data śmierci 27 sierpnia 1666

W 1632 posłował z powiatu lidzkiego na sejm konwokacyjny i sejm elekcyjny. Podpisał elekcję Władysława IV Wazy. Poseł na sejmy w 1639, 1646, 1649, 1652 i 1654. Na sejmie nadzwyczajnym 1652 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. Na sejmie nadzwyczajnym 1654 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[4]. Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1654-1667. 17 października 1655 roku złożył przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi[5].W grudniu 1660 jego oddział został zniesiony pod Grodnem przez Iwana Chowańskiego.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXV, 2013, z. 1, s. 169, 171.
  2. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 173.
  4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 216.
  5. Крестоприводная книга Великого Княжества Литовского 1655 г., w: Памятники истории Восточной Европы. Источники 15-17 вв. Том 4, Moskwa-Warszawa 1999, s. 51-117.