Jakub Teodor Kuncewicz

Jakub Teodor Kuncewicz herbu Łabędź (zm. 28 sierpnia 1666 roku) – wojewoda brzeskolitewski od 1664, kasztelan żmudzki w 1661 roku, kasztelan miński w 1660 roku, podkomorzy lidzki w latach 1649–1650, chorąży lidzki w latach 1639–1649, pisarz ziemski lidzki w latach 1635–1639[1], marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1640, 1648 roku[2], starosta koniawski i dubicki[3].

Jakub Teodor Kuncewicz
Ilustracja
Herb
Łabędź
Dynastia

Kuncewiczowie herbu Łabędź

Data urodzenia

1596

Data śmierci

28 sierpnia 1666

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[3]. W 1632 posłował z powiatu lidzkiego na sejm konwokacyjny i sejm elekcyjny. Podpisał elekcję Władysława IV Wazy. Poseł na sejmy w 1639, 1646.

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm nadzwyczajny 1652 roku, sejm zwyczajny 1654 roku, sejm nadzwyczajny 1654 roku, sejm 1659 roku[4].

Na sejmie nadzwyczajnym 1652 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[5]. Na sejmie nadzwyczajnym 1654 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[6]. Wziął udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1654-1667. 17 października 1655 roku złożył przysięgę na wierność carowi Aleksemu Michajłowiczowi[7]. W grudniu 1660 jego oddział został zniesiony pod Grodnem przez Iwana Chowańskiego.

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 680.
  2. Artur Walden, Marszałkowie świeccy Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1633-1648, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LXV, 2013, z. 1, s. 169, 171.
  3. a b Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 388.
  5. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 173.
  6. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 216.
  7. Крестоприводная книга Великого Княжества Литовского 1655 г., w: Памятники истории Восточной Европы. Источники 15-17 вв. Том 4, Moskwa-Warszawa 1999, s. 51-117.