Jan Jędrzejowski

Jan Jędrzejowski herbu Jastrzębiec (ur. 1550 w Jędrzejowie, zm. 6 stycznia 1597) – dowódca oddziału rycerskiego, właściciel m.in. Zarszyna i Potoka koło Krosna.

Jan Jędrzejowski, epitafium w kościele franciszkańskim w Krośnie
Herb Jastrzębiec

Był mężem Elżbiety Jędrzejowskiej.

Odznaczył się w walkach przeciwko Moskwie. Jako dowódca oddziału rycerskiego brał udział w walkach przeciw napadom Tatarskim.

Około 1590 r. Mikołaj Pieniążek (zm. 1666) i Anna Teresa Pieniążkówna - dziedzice Zarszyna przekazali do wynajęcia część tej miejscowości dla Jana Jędrzejowskiego. W tym samym roku został arendarzem klucza beskiego i dziedzicem Potoka. Umarł bezpotomnie 6 stycznia 1597 r. Jan Jędrzejowski przekazał klasztorowi franciszkanów w Krośnie 400 złp. na cotygodniowe dwie msze święte. Rycerski nagrobek jego znajduje się w kościele franciszkanów w Krośnie.

Po jego śmierci spadkobiercami wsi Potok zostali jego bracia stryjeczni: Wojciech, Bartłomiej i Maciej Jędrzejowscy. W 1602 spadkobiercy skarżyli Jadwigę Tarłową ze Stadnickich, chorążynę sandomierska, o zwrot wsi Potok, którą gwałtem zajęła. Tarłowa utrzymała jednak w posiadaniu Potok i przekazała go w spadku swej córce Jadwidze, żonie Jerzego Mniszcha, który znów testamentem zapisał tę wieś Florianowi Oświęcimowi z Kunowy na Siedliskach, czyniąc egzekutorem swego testamentu Jana Śląskiego z Kralic.

BibliografiaEdytuj

  • Miesięcznik heraldyczny, Tomy 1-3 Autorzy Polskie Towarzystwo Heraldyczne, 1908 s. 80-91
  • Kasper Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego, S.J.: powiększony dodatkami z ..., Tom 4, s. 476
  • Szymon Konarski (pod redakcją), "Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej", Tom 9, 1963, s. 46
  • Seweryn Uruski (hrabia), Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski; Rodzina: herbarz szlachty polskiej, 1990, t. 6, s. 90