Jan Karol Młocki

d. "ok. 1675" starosta piński; dyplomata; poseł

Jan Karol Młocki herbu Prawdzic – wójt piński w 1656 roku, starosta piński w latach 1656-1674, regent kancelarii większej Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1650–1656, podstoli ciechanowski w 1649 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości, starosta helmetski w 1654 roku.

Poseł na sejm koronacyjny 1649 roku, poseł sejmiku kowieńskiego na sejm nadzwyczajny 1654 roku, poseł sejmiku pińskiego na sejm 1658 roku, sejm 1661 roku, sejm 1664/1665 roku[1].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa brzeskolitewskiego w 1669 roku, podpisał jego pacta conventa[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 390.
  2. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]

BibliografiaEdytuj

  • Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, t. 8: Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV–XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2020, s. 369.