Jan Kazimierz Hański

Jan Kazimierz Hański herbu Korczak (zm. w 1689 roku) – pisarz lubelski w latach 1679-1689, regent ziemski lubelski w 1668 roku, komornik ziemski lubelski w 1667 roku.

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa lubelskiego w 1669 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 237.
  • Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-­XVIII wieku. Spisy, oprac. W. Kłaczewski i W. Urban, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1991, s. 111.