Jan Kochanowski (zm. 1633)

urzędnik z XVII wieku

Jan Kochanowski herbu Korwin (zm. w grudniu 1633 roku[1]) – chorąży wielki koronny w latach 1627-1633, łowczy koronny w latach 1607-1629, łożniczy królewski w 1596 roku, dworzanin królewski, starosta stężycki w 1622 roku, starosta kozienicki od 1620 roku[1].

Poseł na sejm 1611 roku z województwa sandomierskiego, deputat do sprawy brandenburskiej[2].

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sandomierskiego w 1632 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., s. A3.
  • Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 21, 175.

PrzypisyEdytuj

  1. a b Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 122.
  2. Janusz Byliński, Sejm z 1611 roku. W nowym opracowaniu., Wrocław 2016, s. 219.