Jan Korytowski

Jan Korytowski herbu Mora (zm. 18 października 1788 w Poznaniu[1]) – chorąży kaliski w latach 1773-1781, podstoli kaliski, chorąży wschowski w 1769 roku, podczaszy poznański od 1764 roku.

Jan Korytowski
Herb
Mora
Data i miejsce śmierci

18 października 1788
Poznań

Żona

Teofila Krzycka

Dzieci

Antoni Korytowski

ŻyciorysEdytuj

Był członkiem konfederacji Czartoryskich w 1764 roku i posłem województwa kaliskiego na sejm konwokacyjny (1764)[2]. Jako poseł województwa poznańskiego na sejm elekcyjny 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa poznańskiego[3]. Członek konfederacji Adama Ponińskiego w 1773 roku. Jako poseł powiatu pyzdrskiego na Sejmie Rozbiorowym 1773–1775[4] wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[5]. Dostał prawem emfiteutycznym starostwo brzeskokujawskie na 50 lat.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Boniecki, Herbarz polski t. XI, Warszawa 1907.
  • Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. VII, Warszawa 1910.

PrzypisyEdytuj

  1. dane biograficzne na stronie Sejmu Wielkiego
  2. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 91.
  3. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 35.
  4. Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...], b.n.s.
  5. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.