Jarosław Kita

polski historyk

Jarosław Jerzy Kita (ur. 18 grudnia 1960 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski historyk, od 2008 roku profesor i wicedyrektor Instytutu Historii tejże uczelni. Specjalista z zakresu prasoznawstwa, historii ziem polskich w XIX wieku, historiografii i biografistyki.

Jarosław Kita
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

18 grudnia 1960
Ostrowiec Świętokrzyski

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia społeczno-gospodarcza Polski
Alma Mater

Uniwersytet Łódzki

Doktorat

18 listopada 1993

Habilitacja

20 marca 2008

Profesura

8 stycznia 2019[1]

Uczelnia

Uniwersytet Łódzki

Okres zatrudn.

od 1984

Życiorys edytuj

Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (1979). W latach 1979–1984 studiował historię na Uniwersytecie Łódzkim. Był m.in. członkiem i prezesem Studenckiego Koła Naukowego Historyków. W czerwcu 1984 roku obronił pracę magisterską nt. Posłowie Małopolski Zachodniej w początkach obrad Sejmu Czteroletniego (do obalenia Rady Nieustającej 19 stycznia 1789 roku) (promotor: prof. dr hab. Wojciech Szczygielski). W tym samym roku rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Zakładzie Historii Nowożytnej Polski Uniwersytetu Łódzkiego. Rozpoczął tam pisanie doktoratu z zakresu historii Polski XIX wieku pod kierunkiem prof. dra hab. Zbigniewa Stankiewicza. Jednocześnie brał udział w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu Naukowo-Badawczego Struktur i Przemian Społecznych Wsi Polskiej XIX i XX wieku. Odbył staże naukowe w Warszawie (1989) i Moskwie (1991, opiekun: prof. Gienadij Matwiejew). Po śmierci prof. dra hab. Z. Stankiewicza promotorem jego pracy doktorskiej został prof. dr hab. Wiesław Puś. Po reorganizacji Wydziału od 1990 roku był starszym asystentem w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej . 18 listopada 1993 roku obronił pracę doktorską na temat Kwestia chłopska w Królestwie Polskim na łamach prasy doby pozytywizmu (1864–1886), a 1 stycznia 1994 został awansowany na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ. Tam też przygotował rozprawę habilitacyjną na temat Tomasz Potocki (1809–1861). Ewolucja postaw ziemianina polskiego (wyd. 2007 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). Po kolokwium habilitacyjnym (20 marca 2008) otrzymał stopień doktora habilitowanego, a z dniem 1 kwietnia tegoż roku awans na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Od 1 X 2008 jest kierownikiem Zakłady Przemian Struktur Społecznych w ramach Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ i wicedyrektorem Instytutu Historii UŁ[2].

W dniu 23 kwietnia 2018 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła uchwałę o nadaniu Jarosławowi Kicie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych. Nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał 13 lutego 2019 roku[3].

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Historycznych PAN na kadencję 2020–2023[4].

Odznaczenia edytuj

9 listopada 2018 roku otrzymał Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”[5] (nadaną uchwałą nr LXXVI/2069/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018[6]).

W 2023 otrzymał Honorowy Medal 600-lecia Miasta Łodzi "za działania na rzecz rozwoju Łodzi przyznawane z okazji 600-lecia Miasta"[7].

Przypisy edytuj

  1. Prof. dr hab. Jarosław Jerzy Kita, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2011-09-01].
  2. Katedra Historii Społeczno-Gospodarczej UŁ – Prof. hab. Jarosław Kita [online], www.historiagospodarcza.uni.lodz.pl [dostęp 2017-11-24].
  3. Prezydent wręczył nominacje profesorskie. prezydent.pl, 2019-02-13. [dostęp 2019-02-19]. (pol.).
  4. Komitet Nauk Historycznych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-03-01].
  5. ag: Odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi 2018 dla 23 osób i czterech organizacji [ZDJĘCIA, LISTA]. [w:] Portal „Dziennika Łódzkiego”. dzienniklodzki.pl > Wiadomości > Łódź [on-line]. Polska Press Sp. z o.o., 2018-11-09. [dostęp 2018-11-10].
  6. Rada Miejska w Łodzi (autor korporatywny): Uchwała nr LXXVI/2069/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. [w:] BIP UMŁ. uml.lodz.pl > BIP > Samorząd > Akty prawne i projekty aktów prawnych > Akty prawne [on-line]. Urząd Miasta Łodzi, 2018-10-10. s. 1, § 1, poz. 8. [dostęp 2018-11-10]. Data publikacji: 2018-10-19.
  7. https://muzeum-lodz.pl/trwaja-rozdania-medali-z-okazji-600-lecia-lodzi/

Ważniejsze publikacje edytuj