Jerzy Knyba

historyk polski, regionalista kaszubski

Jerzy Knyba (ur. 10 września 1932 w Nowej Wsi Królewskiej, zm. 21 października 2010 w Kościerzynie) - historyk, badacz kultury i historii Kaszub, nauczyciel, działacz społeczny

Dzieciństwo i młodość spędził w powiecie puckim. W 1955 ukończył z wyróżnieniem studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął pracę nauczyciela historii i łaciny w LO w Kościerzynie. Był tam nauczycielem, zastępcą dyrektora i przez 12 lat dyrektorem liceum aż do przejścia na emeryturę w 1991. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktywnie uczestniczył w działalności społecznej na rzecz miasta i regionu. W liceum stworzył izbę regionalną i izbę pamięci narodowej, które stały się zalążkiem Muzeum Ziemi Kościerskiej. W 1965 był inicjatorem rozbudowy skansenu kaszubskiego we Wdzydzach Kiszewskich.

Był autorem publikacji:

  • Józef Wybicki - życie i działalność patriotyczna
  • Budownictwo ludowe na Kaszubach
  • Wspomnienia wpisane w historię małej ojczyzny – Kaszub

Był współinicjatorem budowy pomnika Józefa Wybickiego w Kościerzynie, zorganizował wystawy obrazujące kulturę materialną Kaszub oraz dzieje Kościerzyny i ziemi kościerskiej. Założył i prowadził kronikę miasta. Był wieloletnim aktywnym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. W 2010 nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny.

BibliografiaEdytuj