Jerzy Ołdakowski

Jerzy Ołdakowski (ur. 1883 w guberni wołyńskiej, zm. ?) – polski samorządowiec, burmistrz Nowej Wilejki (1928–1934) i prezydent Pińska (1934–1939).

ŻyciorysEdytuj

Ukończył szkołę realną w Równem, po czym podjął studia na Politechnice Lwowskiej. W Galicji związał się z PPS oraz Związkiem Walki Czynnej. Był delegatem ZWC do Kijowa, gdzie został ujęty przez carską Ochranę, osadzony w więzieniu oraz skazany wyrokiem sądu kijowskiego na zsyłkę syberyjską. Zwolniony w 1917 pracował we Władywostoku w rosyjskim urzędzie repatriacyjnym. Do Polski powrócił na jesieni 1924, obejmując funkcję dyrektora biura kontroli zakładów przemysłowych Funduszu Pracy w Grodnie i Wilnie. Od 1928 pełnił obowiązki burmistrza Nowej Wilejki. Po wyborach samorządowych 1934[1] i ukonstytuowaniu się nowej Rady Miejskiej został wybrany prezydentem Pińska[2].

Był odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi oraz znakiem oficerskim "Parasol".

PrzypisyEdytuj

  1. Wybory do Rady Miasta wygrał wówczas tworzony przez BBWR Powszechny Blok Współpracy Gospodarczej, uzyskując 30 z 32 mandatów, Poalej Syjon i Bund po 1, zob. Kto został wybrany do Rady Miejskiej?, "Echo Poleskie", nr 25, 17 czerwca 1934, s. 3
  2. Jego zastępcą został Adolf Felsen, obaj uzyskali 22 z 28 głosów, zob. Zebranie wybranej nowej Rady Miejskiej, "Echo Poleskie", nr 28, 8 lipca 1934, s. 3

BibliografiaEdytuj

  • Nowy prezydent m. Pińska p. Jerzy Ołdakowski objął urzędowanie, "Echo Poleskie", nr 30, 22 lipca 1934, s. 1
Poprzednik
Piotr Olewiński
  Prezydent Pińska
1934–1939
  Następca
Miasto pod okupacją radziecką