Odznaka Oficerska Związków Strzeleckich

Odznaka Oficerska Związków Strzeleckich tzw. „Parasol”odznaka upamiętniająca ukończenie tajnej szkoły oficerskiej Związku Strzeleckiego przed I wojną światową i nadawana przez Józefa Piłsudskiego jej słuchaczom.

„Parasol”

Była produkowana przez firmę rytowniczą W. Micińskiego, według projektu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera.

Odznaka była srebrna, oksydowana i ażurowa o średnicy 28 mm.

Odznaczeni edytuj

Jesienią 1928 w Wojskowym Biurze Historycznym płk Artur Załęcki dokonał skontrolowania akt „Parasolników” w celu planowanego umieszczenia ich nazwisk na tablicy upamiętniającej w Oficerskiej Szkole Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, zaś w późniejszym czasie opublikowano łączną listę 69 nazwisk[1].

Członkowie Związku Strzeleckiego (ZS) i Polskich Drużyn Strzeleckich (PDS) odznaczeni znakiem oficerskim tzw. Parasolem:

 
Józef Piłsudski z odznaką „Parasola”
 
Kazimierz Sosnkowski z odznaką „Parasola”
 
Julian Stachiewicz z odznaką „Parasola”
 
Janusz Głuchowski z odznaką „Parasola”
 1. Józef Piłsudski
 2. Zbigniew Barzykowski
 3. Stefan Dąb-Biernacki z PDS, 25 VII 1916
 4. Wacław Kostek-Biernacki
 5. Alfred Biłyk
 6. Ottokar Brzoza-Brzezina
 7. Stanisław Burhardt-Bukacki z PDS, 25 VII 1916
 8. Roman Dunin z PDS, 25 VII 1916 – porucznik 1 pp Leg.
 9. Leopold Endel-Ragis z PDS, 25 VII 1916
 10. Kazimierz Fabrycy
 11. Albin Fleszar ps. „Satyr” dowódca 7 pp Leg.
 12. Tadeusz Furgalski ps. „Wyrwa”
 13. Janusz Gąsiorowski
 14. Janusz Głuchowski
 15. Jan Górski z PDS, 25 VII 1916
 16. Franciszek Grudziński z PDS, 25 VII 1916
 17. Jan Iwanicki z PDS, 25 VII 1916
 18. Marian Januszajtis-Żegota
 19. Czesław Jarnuszkiewicz
 20. Rajmund Jaworowski
 21. Zygmunt Karol Karwacki ps. „Stanisław Bończa” z PDS, 25 VII 1916
 22. Tadeusz Kasprzycki
 23. Julian Leopold Kelm-Koperczyński ps. „Witold Jurski” z PDS, 25 VII 1916
 24. Władysław Kędzierski z PDS, 25 VII 1916
 25. Adam Koc
 26. Tadeusz Kossakowski
 27. Stanisław Krynicki
 28. Zygmunt Kuczyński
 29. Marian Kukiel
 30. Bogusław Kunc
 31. Aleksander Narbut-Łuczyński z PDS, 25 VII 1916
 32. Kazimierz Orlik-Łukoski z PDS, 25 VII 1916
 33. Stanisław Machowicz
 34. Tadeusz Manasterski
 35. Mieczysław Nachajski z PDS, 25 VII 1916
 36. Aleksy Nehring
 37. Mieczysław Norwid-Neugebauer z PDS, 25 VII 1916
 38. Jerzy Ołdakowski
 39. Antoni Ostrowski z PDS, 25 VII 1916
 40. Kazimierz Jan Piątek ps. „Herwin”
 41. Tadeusz Piskor
 42. Władysław Belina-Prażmowski
 43. Jan Berlinerblau ps. „Prot”
 44. Leon Protasewicz
 45. Aleksander Prystor
 46. Zdzisław Wincenty Przyjałkowski z PDS, 25 VII 1916
 47. Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński z PDS, 25 VII 1916
 48. Józef Rybka z PDS, 25 VII 1916
 49. Edward Śmigły-Rydz
 50. Stanisław Skwarczyński
 51. Jerzy Sladki
 52. Modest Słoniowski z PDS, 25 VII 1916
 53. Stanisław Sosabowski
 54. Kazimierz Sosnkowski
 55. Julian Stachiewicz
 56. Stefan Stokowski
 57. Stanisław Strzelecki
 58. Tadeusz Alf-Tarczyński z PDS, 25 VII 1916
 59. Stanisław Tessaro
 60. Michał Tokarzewski-Karaszewicz
 61. Aleksander Tomaszewski z PDS, 25 VII 1916
 62. Mieczysław Ryś-Trojanowski
 63. Ryszard Warski z PDS, 25 VII 1916
 64. Wacław Scewola-Wieczorkiewicz z PDS, 25 VII 1916
 65. Józef Olszyna-Wilczyński z PDS, 25 VII 1916
 66. Władysław Wilk
 67. Kordian Józef Zamorski
 68. Stanisław Zwierzyński ps. „Sław”
 69. Tadeusz Żuliński
 70. Marian Dąbrowski
 71. Michał Żymierski z PDS, 25 VII 1916[2]

Spośród 73 odznaczonych „Parasolem” awansowało w Wojsku Polskim II RP do stopnia:

 • Marszałka Polski – 2 (Józef Piłsudski, Edward Rydz-Śmigły)
 • generała broni – 2 (Kazimierz Sosnkowski, Michał Tokarzewski-Karaszewicz)
 • generała dywizji – 12 (Stefan Dąb-Biernacki, Stanisław Burhardt-Bukacki, Kazimierz Fabrycy, Janusz Głuchowski, Marian Januszajtis-Żegota, Tadeusz Kasprzycki, Tadeusz Kossakowski, Marian Kukiel, Kazimierz Orlik-Łukoski, Mieczysław Norwid-Neugebauer, Tadeusz Piskor, Kordian Józef Zamorski)
 • generała brygady – 14 (Janusz Gąsiorowski, Czesław Jarnuszkiewicz, Aleksander Narbut-Łuczyński, Zdzisław Wincenty Przyjałkowski, Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński, Stanisław Skwarczyński, Stanisław Sosabowski, Julian Stachiewicz, Tadeusz Alf-Tarczyński, Stanisław Tessaro, Mieczysław Ryś-Trojanowski, Wacław Scewola-Wieczorkiewicz, Józef Olszyna-Wilczyński, Michał Żymierski)
 • pułkownika – 6 (Wacław Kostek-Biernacki, Ottokar Brzoza-Brzezina, Leopold Endel-Ragis, Adam Koc, Władysław Belina-Prażmowski, Aleksander Prystor)
 • podpułkownika – 1 (Tadeusz Wyrwa-Furgalski)
 • majora – 4 (Alfred Biłyk, Albin Fleszar, Władysław Rudolf Wilk, Modest Słoniowski)
 • kapitana – 2 (Kazimierz Jan Piątek, Stanisław Zwierzyński)

Jeden ze słuchaczy Wyższego Kursu (Aleksander Prystor) piastował funkcję premiera, trzech otrzymało tekę ministra (Mieczysław Norwid-Neugebauer, Aleksander Prystor, Kazimierz Sosnkowski), a kolejnych trzech zajmowało stanowiska wojewody (Wacław Kostek-Biernacki, Alfred Biłyk, Władysław Belina-Prażmowski).

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni znakiem oficerskim tzw. „Parasolem”.

Przypisy edytuj

 1. Od redakcji. „Niepodległość”. Tom IX, s. 160, 1931. 
 2. 25 lipca 1916 odznakę „Parasola” otrzymało 25 oficerów Drużyn Strzeleckich, Nadanie „Parasola” w 1916 r. Rozkaz Komendanta, „Panteon Polski” nr 46/47, Lwów lipiec-sierpień 1928, s. 13.

Bibliografia edytuj

 • Stefan Oberleitner: Polskie ordery, odznaczenia i niektóre wyróżnienia zaszczytne 1705–1990. Tom I. Zielona Góra: Kanion, 1992, s. 177. OCLC 180592184.
 • Wacław Lipiński: Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918. Warszawa: Volumen, 1990, s. 41–42. ISBN 83-85218-00-9.