Jerzy Potocki (zm. 1685)

Ten artykuł dotyczy podczaszego chełmskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Jerzy Potocki herbu Szreniawa (zm. w 1685 roku) – sędzia ziemski krakowski w latach 1678-1685, podczaszy chełmski w latach 1668-1678.

W 1667 roku był sędzią kapturowym powiatu bieckiego województwa krakowskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Kutrzeba, Zbiór aktów do historyi ustroju sądów prawa polskiego i kancelaryj sądowych województwa krakowskiego z wieku XVI–XVIII, w: Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2, Kraków 1909, s. 148.
  • Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 256.