Jerzy Solon

polski biolog

Jerzy Solon (ur. w 1954[1]) – polski biolog, profesor nauk o Ziemi, profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk i w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, specjalista w zakresie ekologii krajobrazu, geobotaniki, fitoindykacji i ekologii roślin.

Jerzy Solon
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1954

profesor nauk o Ziemi
Specjalność: ekologia krajobrazu, geobotanika, fitoindykacja, ekologia roślin
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Habilitacja

2002 – geografia
PAN

Profesura

2014

profesor zwyczajny w PAN

Życiorys edytuj

W latach 1973–1978 studiował na kierunku biologia środowiskowa na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska pt. Niektóre zbiorowiska zastępcze Potentillo albae-Quercetum w okolicach Korytowa)[2]. W 2002 na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności uzyskał w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. W 2014 prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi[3].

Został profesorem zwyczajnym w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk oraz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie w Wydziale Ekologii a następnie w Wydziale Architektury. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Ekologii PAN[3].

Przypisy edytuj

  1. Prolib Integro - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach [online], integro.ciniba.edu.pl [dostęp 2018-01-17] (pol.).
  2. Jerzy Solon - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN [online], igipz.pan.pl [dostęp 2018-01-17] (pol.).
  3. a b Prof. Jerzy Solon, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2018-01-17].