Jerzy Stuchs

Jerzy Stuchs (zm. 1517) – drukarz norymberski, działał również w Krakowie. W drukarni pomagali mu dwaj synowie oraz wyszkolony personel. Dzięki temu mógł wiele podróżować i jednocześnie prowadzić działalność wydawniczą, a dzieła bez miejsca druku pochodzą prawdopodobnie z tych podróży.

Na zlecenie Jana Hallera i za przywilejem Fryderyka Jagiellończyka wytłoczył mszał krakowski w dwóch wydaniach: jeden in folio, drugi in quarto. W egzemplarzu Missale in quarto znajdują się dwa rodzaje drzeworytów kanonowych: jeden mały na prymitywnym rysunku odbitym na papierze, drugi większy na pergaminie, reprezentujący wysoki poziom artystyczny.

BibliografiaEdytuj

  • A.Lewicka-Kamińska: Mszały krakowskie z przełomu XV i XVI w. Czy Stuchs drukował w Krakowie? "Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej" T.23: 1973 s. 131-150
  • Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T.1. Małopolska. cz.1: wiek XV-XVI. praca zbiorowa pod red. A.Kaweckiej-Gryczowej. Wrocław 1983 s.225-231, 25-39