Jerzy bytomski (urodzony przed 1300 rokiem - zmarł po 1327 roku), współrządca brata Władysława w księstwie bytomskim.

Jerzy bytomski
książę bytomski
(formalnie współrządził z bratem Władysławem)
Okres

od 1316
do po 1327

Poprzednik

Kazimierz bytomski

Następca

Władysław bytomski

Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

przed 1300

Data śmierci

po 1327

Ojciec

Kazimierz bytomski

Matka

Helena

Jerzy był czwartym pod względem starszeństwa synem księcia bytomskiego Kazimierza i nieznanego pochodzenia Heleny. Jerzy należy do tych Piastów śląskich o których zachowało się niewiele informacji. Po śmierci ojca w 1312 roku zapewne pozostał przy boku swojego starszego brata Władysława, formalnie jako jego korregent. O fakcie tym może świadczyć wspólne składanie hołdu lennego 19 lutego 1327 roku w Opawie, razem z Władysławem i drugim bratem Siemowitem królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu z księstwa bytomskiego. Jest to zresztą ostatnia wiadomość o Jerzym jako żyjącym i prawdopodobnie musiał umrzeć niedługo po tej dacie. Jerzy nigdy się nie ożenił i nie pozostawił potomstwa, również miejsce jego pochówku nie jest znane.