Joachim I (biskup turowski)

Joachim (zm. 1156) – prawosławny biskup turowski w latach 1144–1156.

Joachim
Biskup turowsko-piński
Kraj działania

Księstwo Turowskie

Data śmierci

1156

Biskup turowsko-piński
Okres sprawowania

1144–1156

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Patriarchat Konstantynopolitański

Inkardynacja

Eparchia turowsko-pińska

Śluby zakonne

przed 1144

Diakonat

przed 1144

Prezbiterat

przed 1144

Chirotonia biskupia

1144

ŻyciorysEdytuj

Joachim przyjął chirotonię biskupią w 1144. Dokument informujący o tym wydarzeniu jest równocześnie najstarszym źródłem pisanym dotyczącym eparchii turowsko-pińskiej, która jak przyjmuje Antoni Mironowicz (w ślad za metropolitą Makarym (Bułgakowem)) powstała w 1088[1]. Trzy lata później Joachim brał udział w soborze biskupów metropolii kijowskiej, który wybrał na jej zwierzchnika Klemensa Smolatycza[1]. Datę zakończenia sprawowania urzędu przez Joachima, a zatem prawdopodobnej śmierci, podaje Słowo o mnichu Marcinie, traktowane przez historyków Cerkwi jako wiarygodne świadectwo dotyczące początków eparchii turowskiej. Tytułowy bohater tekstu, mnich z Turowa, był kucharzem u czterech kolejnych biskupów turowskich, w tym u Joachima; zakończył on urzędowanie w 1156. Jeszcze w tym samym roku jego następcą został biskup Jerzy[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Mironowicz A.: Biskupstwo turowsko-pińskie w XI–XVI wieku. Trans Humana, 2011, s. 89. ISBN 978-83-61209-55-3.
Poprzednik
Ignacy
Biskup turowsko-piński
1144 – 1156
Następca
Jerzy