Jota (litera)

litera alfabetu greckiego
Ten artykuł dotyczy litery alfabetu greckiego. Zobacz też: Dyplom krótkofalarski IOTA.
Iota uc lc.svg
Alfabet grecki*
Klasyczne litery greckie
 Αα alfa  Νν ny (ni)
 Ββ beta (wita)  Ξξ ksi
 Γγ gamma (ghama)  Οο omikron
 Δδ delta (dhelta)  Ππ pi
 Εε epsilon  Ρρ rho (ro)
 Ζζ dzeta (zita)  Σσς sigma
 Ηη eta (ita)  Ττ tau (taf)
 Θθ theta (thita)  Υυ ipsylon
 Ιι jota  Φφ phi (fi)
 Κκ kappa (kapa)  Χχ chi
 Λλ lambda (lambdha)  Ψψ psi
 Μμ my (mi)  Ωω omega
Litery nieużywane współcześnie
 Ϝϝ(Ͷͷ) digamma  Ϻϻ san
 Ϛϛ stigma  Ϙϙ(Ϟϟ) koppa
 Ͱͱ heta  Ͳͳ(Ϡϡ) sampi
 Ϗϗ kaj  
Litery używane w innych językach
 Ϳϳ jot  Ϸϸ szo
* W nawiasach podano odmienną od tradycyjnej, współczesną wymowę w języku nowogreckim, według polskiej transkrypcji podręcznikowej.

Jota (ἰῶτα, pisana Ιι lub ) – dziewiąta litera alfabetu greckiego oznaczająca samogłoskę "i". W greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 10.

Użycie jako symboluEdytuj

ΙEdytuj

Majuskuły joty nie używa się jako symbolu, ponieważ wygląda ona tak samo jak łacińska litera I.

ιEdytuj

Zobacz też: skrót jednoliterowy.

Użycie w BibliiEdytuj

Jota była najmniejszą literą alfabetu greckiego. Ewangelia Mateusza w wypowiedzi Jezusa (Mt 5,18) używa wyrażenia "ani jedna jota, ani jedna kreska" dla podkreślenia, że nawet najmniejsza litera w Prawie nie zostanie zmieniona, dopóki trwają niebo i ziemia[1].

KodowanieEdytuj

W Unicode litera jest zakodowana:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
Ι U+0399 Ι lub Ι lub Ι GREEK CAPITAL LETTER IOTA wielka litera grecka jota
ι U+03B2 ι lub β lub β GREEK SMALL LETTER IOTA mała litera grecka jota
U+2129 ℩ lub ℩ TURNED GREEK SMALL LETTER IOTA odwrócona mała litera grecka jota

W LaTeX-u używa się znacznika:

Znak LaTeX
  \Iota
  \iota

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Paul Achtemeier (red. naukowa): Encyklopedia Biblijna. Wyd. trzecie poprawione. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 2004, s. 510, seria: Prymasowska Seria Biblijna. ISBN 83-7146-213-1. (pol.)