Kaczy Taras

Kaczy Taras – pochyły taras taras w Dolinie Kaczej w słowackich Tatrach Wysokich. Znajduje się powyżej dolnej, kanionowatej części Kaczego Żlebu i Małego Kaczego Żlebu oraz rozdzielającej je skalistej buli. Po bokach ograniczają go ściany Zasłonistej Turni i Rumanowego Mnicha. Od góry uchodzi do niego Kaczy Żleb i Rumanowe Koryto (jego dolnym przedłużeniem jest Mały Kaczy Żleb)[1].

Dolina Kacza

Prawa (patrząc od dołu) część tarasu poniżej Rumanowego Koryta to gołe płyty. Na całej swojej szerokości Kaczy Taras opada stromymi, częściowo skalistymi, częściowo trawiastymi ścianami o 100-metrowej wysokości na piargi dolnego piętra Doliny Kaczej. W lewą część ściany wrasta bula o pionowej ścianie, ale łatwo dostępna po obydwu bokach. Bokami tej buli prowadzą drogi wspinaczkowe na Kaczy Taras[1].

Nazwę tarasu utworzył Władysław Cywiński w 16 tomie przewodnika „Tatry”[1].

PrzypisyEdytuj