Taras (geomorfologia)

element rzeźby skalnej

Taras – we wspinaczce i tatrologii nazwą tą określa się poziomy lub mało stromy fragment stoku góry lub ściany, ale także niewielkie płaskie lub mało strome miejsce w dolinie. Dawniej synonimem tego słowa było określenie terasa, jednak obecnie nie jest już we wspinaczce i taternictwie używane. Natomiast używane są inne słowa o zbliżonym lub takim samym znaczeniu: płaśń, rówień i galeria. Płaśń (i zdrobniale płaśnia, płasienka) oraz platforma oznacza niewielki taras. Określenia galeria używa się dla tarasu w ścianie skalnej, zaś taras na dolinie to rówień lub równia[1].

Mnichowa Płaśń – przykład niewielkiego tarasu
Zobacz też: terasa.

Przypisy edytuj

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.