Kalendarium rządu Hanny Suchockiej

Kalendarium rządu Hanny Suchockiej opisuje powołanie rządu Hanny Suchockiej, zmiany na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów a także zmiany personalne na kierowniczych stanowiskach w urzędach centralnych podległych Radzie Ministrów.

Zmiany w rządzie edytuj

Lista zmian personalnych na stanowiskach ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Rok 1992 edytuj

Powołanie Odwołanie
11 lipca 1992

Rok 1993 edytuj

Powołanie Odwołanie
11 lutego 1993
 • Piotra Łukasiewicza z powierzenia obowiązków kierownika ministerstwa kultury i sztuki (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).
17 marca 1993
 • Zbigniewa Dyki z urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).
8 kwietnia 1993
 • Januszowi Bylińskiemu powierzenie obowiązków kierownika ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Gabriela Janowskiego z urzędu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).
4 maja 1993
 • Bernardowi Błaszczykowi powierzenie obowiązków kierownika ministerstwa ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
 • Zygmunta Hortmanowicza z urzędu ministra ministerstwa ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).
12 lipca 1993
 • Jackowi Janiszewskiemu powierzenie obowiązków kierownika ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Janusza Bylińskiego z powierzenia obowiązków kierownika ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
26 października 1993
 • Henryka Goryszewskiego z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Pawła Łączkowskiego z urzędu wiceprezesa Rady Ministrów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Andrzeja Arendarskiego z urzędu ministra współpracy gospodarczej z zagranicą (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jana Bieleckiego z urzędu ministra-członka Rady Ministrów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Andrzeja Bratkowskiego z urzędu ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Zbigniewa Eysmonta z urzędu ministra-członka Rady ministrów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Zdobysława Flisowskiego z urzędu ministra edukacji narodowej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Zbigniewa Jaworskiego z urzędu ministra transportu i gospodarki morskiej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jerzego Kamińskiego z urzędu ministra-członka Rady Ministra (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Witolda Karczewskiego z urzędu przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Krzysztofa Kiliana z urzędu ministra łączności (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jerzego Kropiwnickiego z urzędu ministra-kierownika Centralnego Urzędu Planowania (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jacka Kuronia z urzędu ministra pracy i polityki socjalnej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Janusza Lewandowskiego z urzędu ministra przekształceń własnościowych (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Andrzeja Milczanowskiego z urzędu ministra spraw wewnętrznych (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Wacława Niewiarowskiego z urzędu ministra przemysłu i handlu (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Janusza Onyszkiewicza z urzędu ministra obrony narodowej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jerzego Osiatyńskiego z urzędu ministra finansów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jana Rokity z urzędu ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Krzysztofa Skubiszewskiego z urzędu ministra spraw zagranicznych (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Andrzeja Wojtyły z urzędu ministra zdrowia i opieki społecznej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992),
 • Jerzego Górala z urzędu ministra kultury i sztuki (powołany na ten urząd 11 lutego 1993),
 • Jana Piątkowskiego z urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (powołany na te urzędy 17 marca 1993),
 • Bernarda Błaszczyka z powierzenia obowiązków kierownika ministerstwa ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa (powołany na ten urząd 4 maja 1993),
 • Jacka Janiszewskiego z powierzenia obowiązków kierownika ministerstwa rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 12 lipca 1993).