Kanał Dorello

Kanał Dorello (Dorellego) – wąski kanał leżący na wewnętrznej powierzchni podstawy czaszki. Występuje niestale. Znajduje się on pomiędzy szczytem piramidy kości skroniowej a więzadłem skalisto-klinowym (więzadło Grubera). Według innych autorów stok stanowi jego tylno-przyśrodkową granicę, a kanał położony jest poniżej więzadła Grubera[1]. Wewnątrz kanału biegnie nerw odwodzący oraz niekiedy zatoka skalista dolna. Ze względu na bliskość kanału Dorello i piramidy kości skroniowej nerw odwodzący może ulec porażeniu w przypadku zajęcia procesem zapalnym piramidy kości skroniowej (zespół Gradenigo). Ścisłe unieruchomienie nerwu odwodzącego w kanale Dorello przez łącznotkankowe więzadła powoduje, że jest on bardziej podatny na porażenie w przypadku podwyższenia ciśnienia sródczaszkowego.

Kanał Dorello opisany został po raz pierwszy przez W. Grubera w 1859 roku[2]. Dalsze badania nad jego budową i funkcją prowadził P. Dorello, który jako pierwszy zwrócił uwagę na powiązanie pomiędzy porażeniem nerwu odwodzącego a zmianami zapalnymi w uchu środkowym i piramidzie kości skroniowej[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Tsitsopoulos PD, Tsonidis CA, Petsas GP, Hadjiioannou PN, Njau SN, Anagnostopoulos IV.Microsurgical Study of the Dorello's Canal Skull Base Surg. 1996;6(3):181-5.
  2. Gruber W. Beitrage zur Anatomie des Keilbeins und Schlafenbeins W ks. Richter HE, Winter A: Schmidt's Jahrbucher der In- Und Auslandischen. Gesammten Medizin II. Anatomie und Physiologie wyd. Verlag von Otto Wigard, Leipzig 1859
  3. Dorello P. Considerazioni sopra la causa della paralisi transitoria dell' abducente nelle flogosi dell' orecchio medio w ks. Ferreri G. Acti della Clinica Oto-Rino-Laringoiatrica Tipografia del Campidoglio Roma 1905

PiśmiennictwoEdytuj

  • Ryszard Aleksandrowicz, Bogdan Ciszek: Anatomia kliniczna głowy i szyi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. ISBN 978-83-200-3243-7.