Karpaty Słowacko-Morawskie

Karpaty Słowacko-Morawskie (513.41-43, czeski i słow. Slovensko-moravské Karpaty) – makroregion w Czechach i Słowacji w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Zaliczają się do niego:

Karpaty Słowacko-Morawskie
ilustracja
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie
Podprowincja Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
Makroregion Karpaty Słowacko-Morawskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Czechy
kraj pd.-morawski
kraj zliński
Słowacja
kraj trnawski
kraj trenczyński
kraj żyliński