Góry Wizowickie (513.42; cz. Vizovická vrchovina) – pasmo górskie w łańcuchu Karpat Słowacko-Morawskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leżą w środkowych Morawach na terenie Czech.

Góry Wizowickie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Karpaty Słowacko-Morawskie

Mezoregion

Góry Wizowickie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Czechy:
kraj zliński

Góry Wizowickie na północy przechodzą w Góry Hostyńsko-Wsetyńskie, na wschodzie – w Jaworniki, na południu – w Białe Karpaty, na zachodzie zaś opadają w Obniżenie Górnomorawskie i Dolnomorawskie. Powierzchnia pasma wynosi 1,4 tys. km². Najwyższe szczyty to Klášťov – 753 m n.p.m., Spletený vrch – 565 m i Rýsov – 542 m.

Góry Wizowickie są zbudowane z fliszowych piaskowców i iłowców. W części mają charakter pogórza o urozmaiconej rzeźbie. Lasy mieszane, przeważnie bukowe, dębowe i świerkowe.

Góry Wizowickie dzieli się na mikroregiony:

  • Fryštácká vrchovina
  • Hlucká pahorkatina
  • Komonecká hornatina
  • Luhačovická vrchovina
  • Zlínská vrchovina

Bibliografia

edytuj
  • Antoni Wrzosek Czechosłowacja, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), PWN Warszawa 1965
  • Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska (red.) Atlas geograficzny, wyd. XIV, PPWK Warszawa 1979 ISBN 83-7000-011-8
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Czechosłowacja. Skala 1:1000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3