Katechista

osoba świecka zaangażowana w dzieło misyjne Kościoła

Katechista – osoba świecka zaangażowana w realizację dzieła misyjnego Kościoła.

Zgodnie z kanonem 785 §1 prawa kanonicznego osoba taka powinna być odpowiednio przygotowana i wyróżniająca się życiem chrześcijańskim. Do zadań katechisty należy prowadzenie ewangelizacji, organizowanie życia liturgicznego i prowadzenie akcji charytatywnych pod kierownictwem misjonarza.[1] Formacja katechistów powinna odbywać się w specjalnie do tego przeznaczonej szkole, a jeżeli takiej nie ma, to wówczas pod kierunkiem misjonarzy.[2]

Za zezwoleniem ordynariusza katechista może być szafarzem chrztu.

W warunkach misyjnych może pełnić funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej

W krajach misyjnych katechista pomaga misjonarzom i zastępuje księdza w wioskach, gdzie ten bywa rzadziej: przewodzi wspólnym modlitwom niedzielnym (jeśli nie ma księdza, który odprawiłby mszę), nadzoruje katechetów prowadzących katechezę z dziećmi, przygotowuje dorosłych do przyjęcia sakramentów i zajmuje się ich katechezą.

PrzypisyEdytuj

  1. KPK kan. 785 §1
  2. KPK kan. 785 §2

Linki zewnętrzneEdytuj