Kategoria:Hotele w Polsce

Kryterium: Kategoria zgoda z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 1999 r. nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 18, poz. 170).[1]}}

Wyszczególnienie wg klasyfikacji
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (klasa 121)

  • Budynki hoteli (klasa 1211), w tym: hotele, motele, gospody, pensjonaty i podobne budynki oferujące zakwaterowanie, z restauracjami lub bez, samodzielne restauracje i bary.