Kategoria:Oświetlenie

Kategoria grupuje artykuły związane z wytwarzaniem światła na drodze innej niż elektryczność.
Osobne kategorie grupują oświetlenie elektryczne.