Kategoria:Zdezaktualizowane teorie

Teorie, które były uznane lub dyskutowane przez środowiska naukowe w swoich czasach. Obecnie nieuznawane ze względu na późniejsze odkrycia.