Kaukazologia

dział orientalistyki badający ludy Kaukazu

Kaukazologia – jest to jedna z dziedzin orientalistyki, zajmująca się badaniem języków, kultury, literatury oraz dziejów ludów kaukaskich. Najlepiej wyodrębnionym działem kaukazologii jest kartwelistyka.

Do najwybitniejszych kaukazologów należą: