Klin wysokiego ciśnienia

Klin wysokiego ciśnienia – jeden z układów barycznych, peryferyjna część wyżu barycznego, w której izobary przyjmują kształt litery U.