Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego

Węgierski Kościół greckokatolicki (węg. Magyar görögkatolikus egyház) – jeden z Kościołów chrześcijańskich połączonych unią kościelną z Rzymem. Jego wyznawcy uznają papieża za swego duchowego zwierzchnika.

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego
Magyar görögkatolikus egyház
ilustracja
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Katolicyzm
   └ Kościół katolicki
     └ Kościoły greckokatolickie
Ustrój kościelny

episkopalna

Obrządek

bizantyjski

Siedziba

Hajdúdorog

Zwierzchnik
• tytuł zwierzchnika

Fülöp Kocsis
metropolita Hajdúdorogu

Zasięg geograficzny

Węgry

Członkostwo

Katolickie Kościoły wschodnie

Mapa eparchii Węgierskiego Kościoła Greckokatolickiego
Mapa
Strona internetowa

Węgierski Kościół greckokatolicki liczy około 300 tysięcy wyznawców.

Historia edytuj

Kościół greckokatolicki na terenie monarchii Habsburgów powstał w wyniku unii użhorodzkiej, mukaczewskiej, marmaroskiej i siedmiogrodzkiej. Pierwotnie wiernymi tego Kościoła byli rusińsko- i rumuńskojęzyczni prawosławni, którzy porzucili swoje wyznanie i przystąpili do Kościoła katolickiego. W XVIII i XIX w. w znacznym stopniu ulegli oni bądź też byli poddani silnej madziaryzacji. 8 czerwca 1912 utworzono biskupstwo w Hajdúdorogu dla 162 węgierskojęzycznych parafii unickich, wyłączonych spod jurysdykcji eparchii preszowskiej, eparchii mukaczewskiej, eparchii Gherli, eparchii Oradea Mare i archieparchii Fogaraszu i Alba Iulia.

Rozpad Austro-Węgier i powstanie Czechosłowacji w 1918 znacząco zmieniły zasięg działania diecezji Hajdúdorogu. Ze 168 parafii diecezji tylko 90 znalazło się w granicach Węgier. Jednocześnie jednak w obrębie państwa węgierskiego znalazło się 21 parafii eparchii preszowskiej i mukaczewskiej, dla których powołano apostolski egzarchat Miszkolca (1924).

9 kwietnia 1934 na mocy dekretu Apostolica sedes Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich 67 parafii greckokatolickich, które na skutek traktatu w Trianon znalazły się w granicach Rumunii, zostało podporządkowanych eparchiom Rumuńskiemu Kościołowi Greckokatolickiemu: 35 archieparchii Fogaraszu i Alba Iulia, 22 eparchii Oradea Mare, 10 eparchii Marmaroszu.

Kościół greckokatolicki na Węgrzech stał się Kościołem metropolitalnym 19 marca 2015, kiedy to powstała metropolia Hajdúdorogu obejmująca macierzystą archieparchię i sufraganie: eparchię Miszkolca i Nyíregyházy.

Biskupi Hajdúdorogu edytuj

Metropolici edytuj

Literatura edytuj

  • Hans Dieter Kamp – „Kościół unicki po 1944”, Los 1986

Linki zewnętrzne edytuj