Kości różnokształtne

Kości różnokształtne (łac. ossa multiformia) to kości o najbardziej nieregularnym kształcie, na przykład żuchwa, rzepka, kości podniebienne, kosteczki słuchowe, czy kręgi.