Kodeks Stanów Zjednoczonych

Kodeks Stanów Zjednoczonych, U.S.C. (ang. United States Code) – skodyfikowany zbiór prawa federalnego obowiązującego w Stanach Zjednoczonych. Stworzony został w celu ułatwienia korzystania z uchwalonych przez Kongres ustaw, poprzez ich uporządkowanie i scalenie oraz naniesienie poprawek (obejmujących uchylone lub wprowadzone przepisy). Jest jednym z przejawów kodyfikacji w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych.

Kodeks podzielono na 53 działy (tytuły), z uwzględnieniem kryterium przedmiotowego regulacji. Tytuły z kolei mogą się dzielić na podtytuły, części, podczęści, rozdziały i podrozdziały. Wszystkie tytuły składają się z sekcji (oznaczonych paragrafami).

Dokument ten publikuje Office of the Law Revision Counsel (Biuro Rady Rewizji Prawa), działające przy Izbie Reprezentantów. Od 1926 roku ogłasza się go w nowej wersji co sześć lat. Pomiędzy poszczególnymi wersjami wprowadzane są co roku uzupełnienia (obejmujące wydane w danym roku nowelizacje i ustawy).

Poszczególne tytuły

edytuj

Tytuły Kodeksu Stanów Zjednoczonych uchwalone w całości jako kompletna ustawa (należące do grupy positive law, czyli prawa stanowionego – jednak w tym przypadku to określenie ma specyficzne znaczenie[1]) zostały zaznaczone kolorem niebieskim[2].

Title 1 General Provisions (Postanowienia ogólne)
Title 2 The United States Congress (Kongres)
Title 3 The President of the United States (Prezydent)
Title 4 Flag of the United States and Great Seal of the United States, Seat Of Government,
and the States

Flaga, Wielka Pieczęć, siedziba rządu
Title 5 Government Organization and Employee's (Organizacja rządu i jego pracownicy)
Title 6
(pierwotnie)
Surety Bonds (Poręczenia), (uchylony)
(Włączony do tytułu 31)
Title 6 Domestic Security (Bezpieczeństwo wewnętrzne)
Title 7 Agriculture (Rolnictwo)
Title 8 Aliens and Nationality (Obcokrajowcy i narodowość)
Title 9 Arbitration (Arbitraż)
Title 10 Armed Forces (Siły Zbrojne), (łącznie z Uniform Code of Military Justice -
Ujednoliconym Kodeksem Wojskowym)
Title 11 Bankruptcy (Bankructwo)
Title 12 Bank's and Banking (Banki i bankowość)
Title 13 Census (Spis powszechny)
Title 14 Coast Guard (Straż przybrzeżna)
Title 15 Commerce and Trade (Handel)
Title 16 Conservation (Ochrona środowiska)
Title 17 Copyrights (Prawo autorskie)
Title 18 Crimes and Criminal Procedure (Przestępstwa i postępowanie karne)
Title 19 Customs Duties (Cła)
Title 20 Education (Szkolnictwo)
Title 21 Food and Drugs (Żywność i leki)
Title 22 Foreign Relations and Intercourse (Stosunki zagraniczne)
Title 23 Highways (Autostrady)
Title 24 Hospitals and Asylums (Szpitale i przytułki)
Title 25 Indians (Indianie)
Title 26 Internal Revenue Code (Kodeks podatkowy)
Title 27 Intoxicating Liquors (Alkohole)
Title 28 Judiciary and Judicial Procedure (Sądownictwo i postępowanie sądowe)
Title 29 Labor (Zatrudnienie)
Title 30 Mineral Lands and Mining (Górnictwo)
Title 31 Money and Finance (Pieniądz i finanse)
Title 32 National Guard (Gwardia Narodowa)
Title 33 Navigation and Navigable Waters (Żegluga)
Title 34 Navy (uchylony) (Marynarka wojenna)
Title 35 Patents (Patenty)
Title 36 Patriotic Societies and Observances (Stowarzyszenia patriotyczne)
Title 37 Pay and Allowances Of the Uniformed Services (Wynagrodzenie służb mundurowych)
Title 38 Veteran's Benefits (Zasiłki dla weteranów)
Title 39 Postal Service (Poczta)
Title 40 Public Buildings, Properties, and Works (Obiekty, własność i roboty publiczne)
Title 41 Public Contracts (Zamówienia publiczne)
Title 42 The Public Health and Social Welfare (Opieka zdrowotna i społeczna)
Title 43 Public Lands (Nieruchomości państwowe)
Title 44 Public Printing and Documents (Promulgacja aktów prawnych)
Title 45 Railroads (Koleje)
Title 46 Shipping (Transport morski)
Title 47 Telegraphs, Telephones, and Radiotelegraphs (Telegrafy, telefony i radiotelegrafy)
Title 48 Territories and Insular Possessions (Terytoria i obszary zamorskie)
Title 49 Transportation (Transport)
Title 50 War and National Defense (Wojna i obrona narodowa)

Przypisy

edytuj
  1. The Term "Positive Law". Office of the Law Revision Counsel. [dostęp 2015-03-07]. (ang.).
  2. Positive law codification. Office of the Law Revision Counsel. [dostęp 2015-03-07]. (ang.).

Linki zewnętrzne

edytuj